Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1025

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1025
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.86, ал.1 от ЗЛЗ и чл.25, ал.2 от Наредба № 18 на МЗ от 20.06.2005 г., общинският съвет реши:

1. Одобрява доклада за самооценка на “Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар – Русе” ЕООД.
2. Задължава управителя на горепосоченото лечебно заведение да уведоми председателя на ОбС и кмета на Община Русе за определената от Министъра на здравеопазването акредитационна оценка на лечебното заведение и срока, за който тя се присъжда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/