Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1026 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за периода от месец септември до месец декември 2022 г., както следва:

  • 13.09.2022 г.
    • 13.10.2022 г.
    • 17.11.2022 г.
    • 13.12.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)