Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1027 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:

Приема отчетите на Председателите на Народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2013 г. съгл. Приложение 1 и Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

  

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗА БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2013 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ по ред
Народно читалище
Населено място
ПРИХОДИ
 
 
 
 
РАЗХОДИ
 
 
 
 
 
 
 
Общшнска субсидия
Държавна субсидия
Собствени средства (наеми, рента,                         чл. внос)
Проекти
Преходен остатък             от 2012
Общо приходи
Заплати и осигуровки
Книги и абонамент
Стопанска издръжка
Външни услуги в т.ч. за дейност
Общо разходи
Остатък
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
8
9
10
11
12
13
15
1
ВЧ „Зора 1866“
гр.Русе
632
37220
3439
0
0
41291
34835
1736
2560
2160
41291
0
2
НЧ „А. Кънчев 1901“
гр.Русе
1480
45757
6416
3447
0
57100
43294
2355
3107
7462
56218
882
3
НЧ „Христо Ботев 1908“
гр.Русе
900
31017
4136
0
0
36053
27374,6
629,8
943,8
7104,9
36053
0
4
НЧ „Захари Стоянов 1937“
гр.Русе
2015
31017
11747
25347
0
70126
30501
814
4153
34359
69827
299
5
НЧ „Г. Бенковски 1937“
гр.Русе
1166
27916
1618
0
0
30700
23553
975
1082
5090
30700
0
6
НЧ „В. Левски 1945“
гр.Русе
597
27916
444
0
0
28957
21293,4
420,7
2519
4723,8
28957
0
7
НЧ „Анжела Чакърян 2008“
гр.Русе
368
6203
53
0
0
6624
6097
393
0
108
6598
26
8
НЧ „Гоце Делчев 2010“
гр. Русе
146
3136
200
0
0
3482
2304
173
0
1005
3482
0
9
НЧ „Просвета 1928“
гр. Мартен
1313
18610
3475
0
0
23398
14787
1005
1458
6148
23398
0
10
НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1924“
кв. Ср. Кула
655
24814
550
0
0
26019
20611
772
3932
704
26019
0
11
НЧ „Просвета 1915“
кв. Долапите
614
6203
200
0
0
7017
5234
517
0
1266
7017
0
12
НЧ „Пробуда 1901“
с. Николово
1605
36350
2950
0
0
40905
28700
1300
3905
7000
40905
0
13
НЧ „Пробуда 1907“
с. Тетово
1492
31017
6057
14999
0
53565
23983,6
1431
4640
23271
53326
239
14
НЧ „Надежда 1908“
с. Ново село
1119
15508
4369
0
0
20996
13005
273
720
3239
17237
3759
15
НЧ „Тома Кърджиев 1873“
с. Червена вода
1020
12407
2259
0
0
15686
10450
1135
1195
2051
14831
855
16
НЧ „Просвета 1927“
с. Семерджиево
901
6203
2552
0
0
9656
5987
876,5
1349
1443,5
9656
0
17
НЧ „Св.Д. Басарбовски 1902“
с. Басарбово
643
6203
3280
0
711
10837
4360
333
3334
2810
10837
0
18
НЧ „Светлина 1928“
с. Хотанца
737
6203
2337
0
0
9277
6203
737
850
1487
9277
0
19
НЧ „Напредък 1928“
с. Долно Абланово
731
6203
1479
0
0
8413
6110
241
330
1732
8413
0
20
НЧ „В. Левски 1928“
с. Сандрово
480
6203
9415
775
0
16873
7249
1110
0
8492
16851
22
21
НЧ „М. Горки 1928“
с. Просена
468
6203
3246
0
0
9917
6485
360
1466
1285
9596
321
22
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1951“
с. Ястребово
222
6203
50
0
0
6475
5689
258
70
408
6425
50
23
НЧ „Светлина 1927“
с. Бъзън
696
9306
5066
0
0
15068
8738,89
346
2906
3077,1
15068
0
ВСИЧКО:
 
20000
407818
75338
44568
711
548435
356844
18191
40520
126427
541982
6453
 
 
О Т Ч Е Т
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2013 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ по ред
Наименование
Населено място
Численост
Брой чит. членове
Библиотечен фонд
Брой закупени книги
Брой дарени книги
Брой абонирани издания за 2014
Брой читателски посещения
Брой худ. състави
Брой участия на худ. състави
Брой клубове школи, курсове
Брой реализирани проекти  
Брой организирани публични прояви в седалището
Брой получени награди от участия на худ . състави във фестивали и конкурси
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Межд.
Нац.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
НЧ „Зора 1866“
гр.Русе
6,0
158
25555
197
126
3
4084
2
29
5
0
29
9
3
2
НЧ „А. Кънчев 1901“
гр.Русе
7,0
152
47550
109
198
19
15772
9
25
11
2
31
0
0
3
НЧ „Христо Ботев 1908“
гр.Русе
5,0
158
22565
109
38
7
5979
3
22
5
1
40
7
8
4
НЧ „Захари Стоянов 1937“
гр.Русе
5,0
381
32235
78
94
14
1994
4
14
6
6
11
1
7
5
НЧ „Г. Бенковски 1937“
гр.Русе
4,5
151
24012
115
56
9
7547
5
11
4
1
23
0
0
6
НЧ „В. Левски 1945“
гр.Русе
4,5
153
25397
16
55
5
2007
2
10
2
0
35
0
5
7
НЧ „Анжела Чакърян 2008“
гр.Русе
1,0
160
4117
30
337
4
193
3
12
1
0
10
0
0
8
НЧ „Гоце Делчев 2010“
гр. Русе
0,5
181
1300
10
20
0
80
1
3
1
0
9
0
2
9
НЧ „Просвета 1928“
гр. Мартен
3,0
158
12480
83
25
6
6750
3
8
2
0
17
0
12
10
НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1924“
кв. Ср. Кула
4,0
152
18250
356
173
5
4665
3
6
5
0
10
0
0
11
НЧ „Просвета 1915“
кв. Долапите
1,0
80
10070
20
194
6
645
5
7
5
0
11
0
0
12
НЧ „Пробуда 1901“
с. Николово
5,5
75
19354
114
150
6
10143
7
15
5
0
18
0
3
13
НЧ „Пробуда 1907“
с. Тетово
5,0
89
21483
117
26
10
9492
6
11
2
1
29
0
7
14
НЧ „Надежда 1908“
с. Ново село
2,5
84
15230
132
100
3
5720
6
4
6
1
17
0
0
15
НЧ „Тома Кърджиев 1873“
с. Червена вода
2,0
51
13353
148
248
3
4621
6
4
2
1
17
0
1
16
НЧ „Просвета 1927“
с. Семерджиево
1,0
52
8080
73
0
3
2939
3
8
4
3
21
1
1
17
НЧ „Св.Д. Басарбовски 1902“
с. Басарбово
1,0
62
10403
41
368
2
230
3
3
7
0
14
0
1
18
НЧ „Светлина 1928“
с. Хотанца
1,0
50
7668
92
0
2
1560
5
3
5
2
26
0
0
19
НЧ „Напредък 1928“
с. Долно Абланово
1,0
51
5826
14
0
3
1064
5
7
4
0
9
0
8
20
НЧ „В. Левски 1928“
с. Сандрово
1,0
79
7750
48
30
2
2530
7
10
3
1
12
0
0
21
НЧ „М. Горки 1928“
с. Просена
1,0
50
6999
14
185
6
2997
4
4
0
0
23
0
1
22
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1951“
с. Ястребово
1,0
50
4751
30
0
4
1741
1
3
0
0
15
0
0
23
НЧ „Светлина 1927“
с. Бъзън
1,5
63
9675
38
437
4
2886
5
2
6
0
20
0
0
ВСИЧКО:
 
65,0
2640
354103
1984
2860
126
95639
98
221
91
19
447
18
59