Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1027 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 1027
Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от Постановление №332 от 22.12.2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г., Общинският съвет реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г., както следва:
Чл. 36, ал.1, т.2
Кметство Червена вода
Добавя се:
1.  Севджан Абтулов Мустафов – технически изпълнител тракторист, новоназначен, билети с. Тетово – с. Червена вода – с. Тетово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)