Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1027

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1027
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие относно кандидатстване за финансиране на пътна отсечка – Местен път за манастира “Св. Димитър Басарбовски” и етнографски комплекс “Манастира” по Компонент 1 на проект на програма ФАР 2005 “Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобрение на свързаната с него инфраструктура ”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/