Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1027

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет; чл.5 от Наредба №7 на Общинския съвет, чл.31, ал.1, т.1.2. и ал.3; чл.45 от Наредба №12; раздел І, чл.2, ал.1, т.38 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. за срок от пет години, както следва:
1.Позиция № 39 от общата схема – гр. Русе, бул.”България”, в дясно, след бул. “Хр.Ботев”, с размери 8,00/3,00;
2. Позиция № 77 от общата схема – гр. Русе, кръгово бул.”България”, в дясно, след Дунав мост – посока гр. София, с размери 4,00м / 3,00м;
3. Позиция № 116 -В от общата схема – гр. Русе, бул.”В.Левски”, преди бул. “Христо Ботев”, с размери 4,00м / 3,00м;
4. Позиция № 145 от общата схема – гр. Русе, бул.”Цар Освободител”, срещу Симовата мелница, с размери 4,00м / 3,00м;
5. Позиция № 146 – А от общата схема – гр. Русе, бул.“Цар Освободител“ и бул. „Хр.Ботев“ в разделителната ивица, с размери 4,00м / 3,00м;
6. Позиция № 154 от общата схема – гр. Русе, затревен остров – кръгово движение, бул.“Цар Освободител“, бул.“Ген Скобелев“ , с размери 4,00м / 3,00м;
7. Позиция № 158 от общата схема – гр. Русе, бул.“Цар Освободител“ до спирка, след кръстовището с бул „Липник“, в посока халите, с размери 4,00м / 3,00м;
8. Позиция № 162 от общата схема – гр. Русе, бул.“Фердинанд”, разделителната ивица, зад паметника на „Ст. Караджа“, посока „Рига“, с размери 4,00м / 3,00м;
9. Позиция № 170 от общата схема – гр. Русе, бул.“Трети март“, в разделителната ивица, посока център, с размери 4,00м / 3,00м;
10. Позиция № 182 от общата схема – гр. Русе, бул.“Скобелев“ – южно от ОУ „Иван Вазов“, с размери 4,00м / 3,00м;
11. Позиция № 200 от общата схема – гр. Русе, ул. “Никола Петков”, в ляво, след кръстовището с бул. “Липник”, с размери 3,20м./2,50м.;
12. Позиция № 204 от общата схема – гр. Русе, в зелената площ на ул.“Тулча“, пресечка с ул.“Потсдам“, с размери 4,00м / 3,00м;
Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе е 15,44лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т.І, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг със срок на договорите – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)