Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1028

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1028
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и Решение № 471/28.01.2005г. на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема “Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема със безстопанствените кучета с територията на Община Русе”.
2. Да се изготви план за действие и да се внесе през месец септември.
3. Задължава кмета на Община Русе през м.юни 2007 г. да внесе в ОбС отчет за извършеното по Програмата през изминалата една година.

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/