Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1028

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет /ОбС/; раздел І, чл.2, ал.1, т.т. 3, 7, 14 и т.15, ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Решение № 436, прието с протокол №22 от 29.01.2009год. на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от училища, както следва:
1. Част от сградата на от ОУ “Олимпи Панов”, намиращо се в гр. Русе, ул.”Сърнена гора” № 36 – помещенията на бившия ученически стол, разположени в сутерена на сградата с площ 300,00 кв.м., за производство на закуски и сладкарски изделия и начална месечна наемна цена 415,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.15, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Част от сградата на СОУ “Йордан Йовков”, намиращо се в гр. Русе, бул. “Цар Освободител” №117 – помещение разположено на първия етаж на сградата с площ 30,24 кв.м. за стоматологичен кабинет и начална месечна наемна цена 70,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.7, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Част от сградата на ОУ “Братя Миладинови, намиращо се в гр.Русе, ул.“Алеи Възраждане” №54, както следва:
3.1. помещение разположено в част от сутерена на сградата – бивш ученически стол с площ 220,00 кв.м. за производство на закуски и сладкарски изделия и начална месечна наемна цена 368,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.15, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3.2. помещение разположено на партерния етаж в новото крило на сградата с площ 14,00 кв.м. за административни нужди /офис/ и начална месечна наемна цена 67,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.14, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3.3. помещение разположено на партерния етаж в новото крило на сградата с площ 38,00 кв.м. за ученически бюфет и начална месечна наемна цена 160,00лв. определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Част от сградата на ОУ “Васил Априлов”, намиращо се в гр.Русе, бул. “Липник” №78 – помещение, разположено в сутерена на сградата с площ 75,00 кв.м. за ученически
бюфет и начална месечна наемна цена 197,00лв. определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс за обектите по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)