Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 103

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 103
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

Отлага вземане на решение за отдаване под наем на част от гробищен парк „Чародейка” и гробищен парк „Басарбово”.
Създава временна комисия в състав: Ренета Рашкова – председател и членове: Мариан Савов, Иван Стоянов, Емел Видинлиева, Теодора Константинова, Стефан Бучаков и Тодор Тодоров, която да проучи възможностите за  законосъобразно и целесъобразно стопанисване и управление на гробищните паркове в Община Русе. Комисията в срок от два месеца да внесе проект за решение на общинския съвет и ако е необходимо проект за промяна на Наредба № 13 на ОбС – Русе