Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1030 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

  1. Приема декларация, във връзка с организацията на движението на тежкотоварни пътни превозни средства в посока към и от Гранично контролно-пропускателен пункт „Дунав мост – Русе“.

ДЕКЛАРАЦИЯ

                 Общинските съветници в Общински съвет – Русе изразяваме категоричното си мнение, че към настоящия момент единственият вариант за организация на движението на тежкотоварни пътни превозни средства в посока към и от Гранично контролно-пропускателен пункт „Дунав мост“ – Русе предвид сложната международна и икономическа обстановка и наблюдаващата се тенденция на увеличаване броя на тежкотоварните автомобили, преминаващи ГКПП „Дунав мост“ – Русе, е движението на тежкотоварни автомобили да се организира по бул. България, като паркирането и престоят да се допускат само в определени участъци, както следва:

– в участъка от спирка „Старчески дом“ (срещу х. Приста) до м-н „Метро“, в крайната дясна лента, с дължина 2,00 км за приблизително около 120 камиона;

– в участъка след Гредовия мост до пътен възел „Охлюва“, в крайната дясна лента, с дължина 900 м за приблизително около 50 камиона;

– в участъка от бензиностанция „ЕКО“ до пътен възел Николово на сигнализирания буферен паркинг (тротоара), с дължина 2,00 км за приблизително около 120 камиона.

При по-голям трафик от камиони същите да бъдат спирани извън територията гр. Русе още при гр. Бяла, гр. Стара Загора и др. При засилен трафик от гр. Варна спирането на тежките камиони да става на трилентовия участък от път I-2 Русе – Разград след паркинга при с. Бъзън до ДЗС.

Настояваме в срок до 10 август 2022 г. компетентните държавни органи да предприемат необходимите правни и фактически действия за организиране на движението на тежкотоварни пътни превозни средства в посока към и от Гранично контролно-пропускателен пункт „Дунав мост“ – Русе при съобразяване с изразеното от Обшински съвет – Русе в настоящата декларация становище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)