Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1030A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1030A
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, ОбС – Русе реши:

1. Към Глава осма – “Планиране подготовка и провеждане на заседанията на ОбС” в чл. 59 от Правилника за дейността на ОбС – Русе да се добави нова алинея 3 със следното съдържание: “Веднъж на всеки три месеца в дневния ред на сесията на ОбС се подготвя и внася информация за неизпълнените решения на ОбС и за причините за тяхното неизпълнение. По преценка на Председателя на ОбС, информацията се внася от него или от Кмета.
2. Съществуващата алинея 3 се трансформира в 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/