Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1031 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1, т.5 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

            Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Анелия Дулчева Нунева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)