Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1031

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1031
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши корекция в план-сметката на Общински инвестиционен фонд, както следва:
§ 5203 – 5000 лв.
§ 5500 + 5000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/