Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1032

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1032
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., Общинският съвет реши:

Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на публично вземане на Гинка Тодорова Радева, с ЕГН 5105105413.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/