Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1033 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
1. Приема програмния проект и проектобюджета за 59-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2019, съгласно Приложения 1, 2, 3 и 4 (резюме на проекта, финансов план, обяснителна записка и предварителна програма).
2. Възлага на Кмета на Общината след финансово-счетоводното приключване на фестивала да представи пред Общинския съвет отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на 59-то издание на фестивала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Изтеглете цялото решение от тукк!