Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1034 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т. 2 от Постановление №31 от 17.03.2022 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи  утвърдено с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г., както следва:

Чл. 35, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеене до месторабота и обратно

ДГ „Райна Княгиня“-гр. Мартен

Отпада:

       1.Татяна Стоянова Караиванова  – гл. счетоводител в детското заведение –  билети, освободена

Добавя се:

       1. Христина Богомилова Гайдарджиева – гл. счетоводител в детското заведение –  билети, новоназначена, местожителство гр. Русе.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  – с. Николово

Добавя се:

       1. Бехчет Мехмедов Касимов – шофьор на училищен автобус – личен автомобил, новоназначен, местожителство с. Просена. Разходът, който ще се признава на лицето, след представена фактура за гориво ще е до размера на цената на билета в двете посоки, съобразно учебните дни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)