Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1034 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет реши:

1. Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2019 година, съгласно Приложение 1 и Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА