Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1034

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1034
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.59 ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през третото тримесечие на 2006 г., както следва:

– 21.07.2006 г.
– 29.09.2006 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/