Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1034

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36в, ал. 3 т.1 от ППЗСП, Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе и План за действие към стратегията за 2010 г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да увеличи капацитета на Защитено жилище за възрастни с тежки психични разстройства с 2 места, считано от 01.01.2011 г.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да увеличи капацитета на Защитено жилище за възрастни с тежки психични разстройства от 8 на 10 места като делегирана държавна дейност от 01.01.2011 г.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София, за увеличаване капацитета на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)