Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1037

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1037
Прието с Протокол № 49/30.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, общинският съвет реши:

1. Коригира Решение на Общински съвет № 1022/23.06.2006 г. за КОМПЕНСИРАНА ПРОМЯНА В КАПИТАЛОВИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2006 г., както следва:
Функция “Образование”
§ 5100 – Основен ремонт
обект “Червена шапчица” – газифициране” – 50 000 лв.
обект “ЦДГ “Червена шапчица” – изграждане на кухненски блок + 30 000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/