Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1038

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1038
Прието с Протокол № 49/30.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.2, т.8 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Да се въведе система за електронно гласуване на общинските съветници.
2. Задължава Председателя на ОбС да осъществи организацията по въвеждането й и да внесе необходимите промени в Правилника за организация на дейността на ОбС – Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/