Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1039

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1039
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 22 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА и чл. 42 от ПОДОС, ОбС – Русе реши:

1. Избира Иван Петров Андреев за член на постоянната комисия по икономическа политика, постоянната комисия по бюджет и финанси.
2. Избира за зам.председател на постоянната комисия по икономическа политика Жечка Маринова Калинова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/