Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 104 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 104
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ,ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 6, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда и във връзка с чл. 4, ал. 6, т. 1 от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)