Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1040

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1040
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, ОбС – Русе реши:

1. Избира за член на Общото събрание на “Сплендид” АД – Жечка Маринова Калинова.
2. Освобождава като член на Общото събрание на “РСБ” АД Юлиян Любомиров Беев.
3. Избира за член на Общото събрание на “РСБ” АД – Кирил Иванов Блъсков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/