Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1041

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1041
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА ОбС – Русе реши:

1. Дава съгласие за закупуване на нов автомобил Лада Нива 21214 на стойност 15 000 лв. с ДДС. Средствата за закупуването на автомобила ще са от & 10 – 16 от бюджета на СЗ “КООРС”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/