Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1043 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:
1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2019 г., както следва:
– 24.01.2019 г.
– 21.02.2019 г
– 21.03.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)