Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1043

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише КОНВЕНТА на КМЕТОВЕТЕ.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Русе да отговаря за изпълнението на ангажиментите на Община Русе, произтичащи от подписването на КОНВЕНТА на КМЕТОВЕТЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)