Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1044

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 и 3 от Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели, Общинският съвет реши:
1. Определя кандидатите, които да бъдат предложени за съдебни заседатели в Районен съд – Русе съгласно приложен списък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

Трите имена
1 Севда Михайлова Кунева
2 Галина Койчева Атанасова
3 Валентина Кирилова Николаева
4 Радка Симеонова Янакиева
5 Блага Михайлова Мавродиноваа
6 Румянка Кулева Манева
7 Снежана Петкова Оджакова
8 Пенка Маринова Русева
9 Камен Рашев Минков
10 Преслава Иванова Костова – Парашкевова
11 Венета Стефанова Камбурова
12 Милка Тончева Кулин
13 Александрина Стефанова Стойчева
14 Даринка Рускова Иванова
15 Павлина Маринова Стоянова – Атанасова
16 Стефан Илиев Стефанов
17 Биляна Петева Алексиева
18 Мариана Николова Пенчева
19 Евдокия Стефанова Варамезова
20 Михаела Йорданова Михайлова
21 Бисерка Трифонова Донева
22 Славка Спасова Симеонова – Иванова
23 Славчо Христов Славов
24 Магдалена Георгиева Тодорова
25 Ангел Крумов Ангелов
26 Снежанка Иванова Иванова
27 Добромир Веселинов Петров
28 Георги Йорданов Игнатов
29 Камелия Георгиева Крумова
30 Невянка Добрева Кюранова,
31 Камелия Валентинова Андреева
32 Рая Митова Цанева
33 Янка Станчева Гагова
34 Недко Жейнов Недев
35 Благоя Христова Симова – Друмева
36 Наталия Михова Стоянова
37 Мариана Любенова Бърчева
38 Искрен Валентинов Великов
39 Венцеслав Великов Петков
40 Христо Иванов Христов
41 Марияна Димитрова Стойкова
42 Виргиния Велкова Шишкова
43 Даринка Иванова Василева
44 Красимир Петков Няголов
45 Илия Великов Иванов
46 Зорница Любенова Иванова
47 Красимира Христова Сотирова
48 Скарлет Севдалинова Гвоздейкова
49 Мартин Бориславов Кулев
50 Атанас Кирилов Шишманов
51 Румен Рафаилов Янков
52 Румяна Александрова Николова
53 Тончо Ангелов Тонев
54 Софко Иванов Станев
55 Георги Панайотов Кънчев
56 Николай Кирилов Стоилов
57 Красимир Петков Петков
58 Надежда Светославова Атанасова
59 Мария Пламенова Колева
60 Даниела Стойчева Георгиева
61 Теодоси Цанков Досев
62 Илиян Димитров Паскалиев
63 Веселина Николаева Йовчева
64 Евгения Михайлова Казакова
65 Милан Николов Маринов
66 Бияна Станойкова Петрова
67 Десислава Христова Коева
68 Диана Денчева Христова
69 Дора Иванова Митова
70 Надежда Ненова Генева
71 Жени Стефанова Димитрова
72 Надежда Христова Христова
73 Милена Дафинова Стоянова
74 Десислава Атанасова Чавдарова
75 Милена Тиханова Цонева
76 Маргарита Апостолова Колева
77 Светлана Василева Стефанова
78 Ралица Димитрова Русева
79 Цветелина Пламенова Йорданова
80 Вяра Пенчева Косева
81 Стефанка Стефанова Нанкова
82 Румянка Минкова Рекинова
83 Люба Николова Модева
84 Гицка Атанасова Нанкова
85 Мария Йорданова Лакова
86 Любомир Стефанов Генчев
87 Любка Рангелова Милева
88 Стефка Великова Златева
89 Даниела Георгиева Василева
90 Георги Иванов Колеолов
91 Веселин Емилов Стоянов
92 Марияна Петкова Георгиева
93 Росица Тодорова Михайлова
94 Георги Иванов Карапетров
95 Надя Иванова Ангелова
96 Виолета Стефанова Саханджиева
97 Радка Дочева Йорданова
98 Стефка Георгиева Александрова
99 Велина Иванова Мавродинова
100 Валентин Йорданов Петков
101 Атанас Александров Пеев
102 Фанинка Янкова Щерева
103 Евелина Михайлова Хаджипопова
104 Стефанка Няголова Кънева
105 Тамара Иванова Петкова
106 Савинка Георгиева Йорданова
107 Николинка Генчева Георгиева
108 Милко Георгиев Цанев
109 Ненка Борисова Атанасова
110 Георги Димитров Дончев
111 Гроздан Грозданов Тодоров
112 Цветелина Ганчева Николова
113 Цветанка Георгиева Габровска
114 Боряна Милкова Рускова – Салимова
115 Марийка Костова Владимирова
116 Елена Димитрова Колева
117 Димитра Великова Пенева – Богданова
118 Детелина Савчева Костова
119 Валери Ганчев Даскалов
120 Севдалина Петрова Петрова
121 Юлиан Иванов Йорданов
122 Даяна Георгиева Коева
123 Милен Иванов Боев
124 Валери Стилиянов Чакалов
125 Владимир Владимиров Русев
126 Николай Илиев Колишовски
127 Лена Добрева Иванова
128 Евгени Крумов Гергицов
129 Хатидже Сали Палабуйкова
130 Галина Ангелова Маринова
131 Емел Тефикова Видинлиева
132 Венелина Николова Рачева
133 Димитринка Неделчева Димитрова
134 Дана  Стоянова Маринова
135 Пламен Николов Иванов
136 Диляна Димова Димова
137 Борислав Николаев Йорданов
138 Йорданка Пенчева Василева
139 Николай Георгиев Димитров
140 Антоанета Стоянова Йоргова
141 Мария Тодорова Накова
142 Петър Славчев Димитров
143 Николина Николаева Радева
144 Ирина Янкова Радославова
145 Ани Георгиева Венкова
146 Миглена Маринова Ангелова
147 Искра Пламенова Иванова
148 Росалина Росенова Славова
149 Цветелин Тодоров Цанев
150 Илко Рачев Йорданов