Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1049

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1049
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 ал. 2 т. 1 и чл. 7 ал. 3 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Одобрява подробна схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за зона “Б” /пл. “Свобода”/.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/