Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 105 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 105
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Допълва Решение №1127, прието с протокол №56/24.02.2011г. от Общински съвет Русе, като декларира, че:
1. Предназначението на обектите на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
2. Предназначението на закупените по проекта машини, съоръжения, транспортни средства и нематериални активи няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)