Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 105 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Русе реши:

Приема Годишен отчет на Общинския съвет по наркотични вещества  за 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)