Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1051 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет, раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал. 1, т.1, т. 14 и т.18, ал. 6, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Помещение, разположено в края на двора, на ОУ”Отец Паисий”, намиращо се в гр. Мартен, ул. „България” №47, като магазин за промишлени стоки, с площ от 29,85 кв.м. и начална месечна наемна цена от 87,00 лв. без включен ДДС.
2. Помещения в ОУ ”Братя Миладинови”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане”№54 за:
2.1. Провеждане на учебна дейност в класна стая №11 с обща площ от 59,67 кв. м. и начална месечна наемна цена от 102,00 лв. без включен ДДС.
2.2. Провеждане на учебна дейност в бивш кабинет по „Труд и техника” с обща площ от 59,67 кв. м. и начална месечна наемна цена от 102,00 лв. без включен ДДС.
2.3. Административна дейност с обща площ от 26,67 кв. м. и начална месечна наемна цена от 115,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)