Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1051

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1051
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отменя решение № 976 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 47/26.05.2006 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/