Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1053 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 42, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2 и ал. 4, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г., Общинският съвет реши:

1. Приема допълнение и изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, раздел А: Апартаменти, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №771, прието с протокол №29/24.01.2022 г., допълнено с Решение №997 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №36/14.07.2022 г., както следва:

1.1. създава нова точка №1596 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Солун“ №26, бл. „Воден“, вх. 3, ет. 1, ап. 7, предмет на АЧОС №8729/08.11.2018 г.;

1.2. създава нова точка №1597 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Муткурова“ №44, бл. „Съгласие“, вх. 1, ет. 1, ап. 3, предмет на АЧОС №7147/27.01.2014 г.;

1.3. създава нова точка №1598 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, бл. 15, вх. 2, ет. 5, ап. 20, предмет на АЧОС №9098/21.03.2019 г.;

1.4. създава нова точка №1599 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, бл. 85, вх. 3, ет. 1, ап. „Ж“, предмет на АЧОС №9551/25.11.2019 г.;

1.5. създава нова точка №1600 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Гюргево“ №3, бл. „Цена“, вх. 1, ет. 2, ап. 2, предмет на АЧОС №10375/11.03.2022 г.;

1.6. създава нова точка №1601 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, бл. „Таня“, вх. 1, ет. 3, ап. 8, предмет на АЧОС №10376/14.03.2022 г.;

1.7. създава нова точка №1602 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 5, предмет на АЧОС №10425/25.03.2022 г.;

1.8. създава нова точка №1603 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 6, предмет на АЧОС №10426/25.03.2022 г.;

1.9. премахва точка №143 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Гюргево“ №5, бл. „Камен“, вх. 1, ет. 4, ап. 3, предмет на АЧОС №5605/18.12.2008 г.;

1.10. премахва точка №279 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Киев“ №11, бл. „Сметана“, вх. 3, ет. 3, ап. 15, предмет на АЧОС №10369/10.03.2022 г.;

1.11. премахва точка №106 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец-Север-I“, ул. „Родопи“ №2, бл. „Бабуна планина“, вх. 2, ет. 4, ап. 5, предмет на АЧОС №9596/16.12.2019 г.;

1.12. премахва точка №185 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 5, ет. 1, ап. 20, предмет на АЧОС №10538/04.08.2022 г.;

1.13. премахва точка №110 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №108, бл. „Берое“, вх. 3, ет. 1, ап. 7, предмет на АЧОС №9598/16.12.2019 г.;

1.14. премахва точка №402 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс – Б“, вх. 1, ет. 5, ап. 7, предмет на АЧОС №10539/08.08.2022 г.;

1.15. премахва точка №489 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, бл. „Маргаритка“, вх. 2, ет. 2, ап. 3, предмет на АЧОС №10370/10.03.2022 г.;

1.16. премахва точка №181 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 3, ет. 3, ап. 29, предмет на АЧОС №10540/09.08.2022 г.

2. Допълва и изменя „Списък на общинските жилища за продажба“ на наемателите, настанени в тях по административен ред, както следва:

2.1. създава нова точка №49 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Гюргево“ №5, бл. „Камен“, вх. 1, ет. 4, ап. 3, предмет на АЧОС №5605/18.12.2008 г.;

2.2. създава нова точка №50 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Киев“ №11, бл. „Сметана“, вх. 3, ет. 3, ап. 15, предмет на АЧОС №10369/10.03.2022 г.;

2.3. създава нова точка №51 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец-Север-I“, ул. „Родопи“ №2, бл. „Бабуна планина“, вх. 2, ет. 4, ап. 5, предмет на АЧОС №9596/16.12.2019 г.;

2.4. създава нова точка №52 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 5, ет. 1, ап. 20, предмет на АЧОС №10538/04.08.2022 г.;

2.5. създава нова точка №53 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №108, бл. „Берое“, вх. 3, ет. 1, ап. 7, предмет на АЧОС №9598/16.12.2019 г.;

2.6. създава нова точка №54 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс – Б“, вх. 1, ет. 5, ап. 7, предмет на АЧОС №10539/08.08.2022 г.;

2.7. създава нова точка №55 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, бл. „Маргаритка“, вх. 2, ет. 2, ап. 3, предмет на АЧОС №10370/10.03.2022 г.;

2.8. създава нова точка №56 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 3, ет. 3, ап. 29, предмет на АЧОС №10540/09.08.2022 г.;

2.9. премахва точка №26 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Солун“ №26, бл. „Воден“, вх. 3, ет. 1, ап. 7, предмет на АЧОС №8729/08.11.2018 г.;

2.10. премахва точка №2 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Муткурова“ №44, бл. „Съгласие“, вх. 1, ет. 1, ап. 3, предмет на АЧОС №7147/27.01.2014 г.;

2.11. премахва точка №4 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, бл. 15, вх. 2, ет. 5, ап. 20, предмет на АЧОС №9098/21.03.2019 г.;

2.12. премахва точка №21 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, бл. 85, вх. 3, ет. 1, ап. „Ж“, предмет на АЧОС №9551/25.11.2019 г.;

2.13. премахва точка №40 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Гюргево“ №3, бл. „Цена“, вх. 1, ет. 2, ап. 2, предмет на АЧОС №10375/11.03.2022 г.;

2.14. премахва точка №13 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, бл. „Таня“, вх. 1, ет. 3, ап. 8, предмет на АЧОС №10376/14.03.2022 г.;

2.15. премахва точка №20 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 5, предмет на АЧОС №10425/25.03.2022 г.;

2.16. премахва точка №9 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №21, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 6, предмет на АЧОС №10426/25.03.2022 г.

3. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажби на следните жилищни имоти – частна общинска собственост:

3.1. СОС с идентификатор 63427.7.379.2.11 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, представляващ апартамент №3, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,37 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 2,79 кв.м. и 0,716% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Гюргево“ №5, бл. „Камен“, вх. 1, ет. 4, предмет на АЧОС №5605/18.12.2008 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 80 200,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.2. СОС с идентификатор 63427.7.504.1.46 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №15, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,36 кв.м., заедно с прилежащите изба №22 с площ от 3,43 кв.м. и 1,182% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Киев“ №11, бл. „Сметана“, вх. 3, ет. 3, предмет на АЧОС №10369/10.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 94 500,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.3. СОС с идентификатор 63427.7.634.52.32 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №5, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 37,21 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 2,70 кв.м и 0,678% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец-Север-I“, ул. „Родопи“ №2, бл. „Бабуна планина“, вх. 2, ет. 4, предмет на АЧОС №9596/16.12.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 51 800,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.4. СОС с идентификатор 63427.7.357.5.132 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №20, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 70,74 кв.м., заедно с прилежащите изба №2 с площ от 2,54 кв.м и 0,766% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 5, ет. 1, предмет на АЧОС №10538/04.08.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 94 300,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.5. СОС с идентификатор 63427.7.606.2.48 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 57,57 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 3,50 кв.м и 0,512% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул „Липник“ №108, бл. „Берое“, вх. 3, ет. 1, предмет на АЧОС №9598/16.12.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 87 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.6. СОС с идентификатор 63427.5.598.4.12 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,72 кв.м., заедно с прилежащите изба №2 с площ от 2,55 кв.м и 1,425% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 1, ет. 5, предмет на АЧОС №10539/08.08.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 90 900,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.7. СОС с идентификатор 63427.4.210.6.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №3, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,28 кв.м., заедно с прилежащите изба №11 с площ от 11,95 кв.м и 4,469% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, бл. „Маргаритка“, вх. 2, ет. 2, предмет на АЧОС №10370/10.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 85 330,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.8. СОС с идентификатор 63427.7.357.5.73 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №29, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №19 с площ от 2,32 кв.м и 0,501% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 3, ет. 3, предмет на АЧОС №10540/09.08.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 59 700,00 лева, без дължими данъци и такси.

4. Дава съгласие за извършване на продажби на посочените жилищни имоти – частна общинска собственост, на настанените в тях наематели, както следва:

4.1. СОС с идентификатор 63427.7.379.2.11 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, представляващ апартамент №3, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,37 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 2,79 кв.м. и 0,716% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Гюргево“ №5, бл. „Камен“, вх. 1, ет. 4, предмет на АЧОС №5605/18.12.2008 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на И. Ц. Б. на цена 80 200,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.2. СОС с идентификатор 63427.7.504.1.46 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №15, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,36 кв.м., заедно с прилежащите изба №22 с площ от 3,43 кв.м. и 1,182% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Киев“ №11, бл. „Сметана“, вх. 3, ет. 3, предмет на АЧОС №10369/10.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на С. В. Н. на цена 94 500,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.3. СОС с идентификатор 63427.7.634.52.32 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №5, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 37,21 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 2,70 кв.м и 0,678% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец-Север-I“, ул. „Родопи“ №2, бл. „Бабуна планина“, вх. 2, ет. 4, предмет на АЧОС №9596/16.12.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Н. К. С. на цена 51 800,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.4. СОС с идентификатор 63427.7.357.5.132 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №20, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 70,74 кв.м., заедно с прилежащите изба №2 с площ от 2,54 кв.м и 0,766% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 5, ет. 1, предмет на АЧОС №10538/04.08.2022 г., на Д. Д. В. на цена 94 300,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.5. СОС с идентификатор 63427.7.606.2.48 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 57,57 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 3,50 кв.м и 0,512% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул „Липник“ №108, бл. „Берое“, вх. 3, ет. 1, предмет на АЧОС №9598/16.12.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на И. Б. К. на цена 87 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.6. СОС с идентификатор 63427.5.598.4.12 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,72 кв.м., заедно с прилежащите изба №2 с площ от 2,55 кв.м и 1,425% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 1, ет. 5, предмет на АЧОС №10539/08.08.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на И. Д. Д. на цена 90 900,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.7. СОС с идентификатор 63427.4.210.6.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №3, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,28 кв.м., заедно с прилежащите изба №11 с площ от 11,95 кв.м и 4,469% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, бл. „Маргаритка“, вх. 2, ет. 2, предмет на АЧОС №10370/10.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на А. Х. Г. на цена 85 330,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.8. СОС с идентификатор 63427.7.357.5.73 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №29, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №19 с площ от 2,32 кв.м и 0,501% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 3, ет. 3, предмет на АЧОС №10540/09.08.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Й. Д. Д. на цена 59 700,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)