Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1053

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1053
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и т. 9 от Правилата за управление и разпореждане с парични средства в специалния фонд, ОбС – Русе реши:

1. Да се намали кредита за обект “Проектиране Индустриален парк” & 5206 с 15 000 лв. и се създаде обект “Ремонт на административна сграда” – ул. “Княжевска” за 15 000 лв. – & 5100.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/