Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1054

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1054
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, ОбС – Русе реши:

1. Да се създаде кредит по 5203 – 9000 лв. за закупуване на копирна техника за сметка на предвидените средства по & 1020 – партидата за обяви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/