Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1055 Прието с Протокол № 41/24.01.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинския съвет – Русе реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане по Молба за опрощаване с вх. № 94-05-91/16.08.2018г., което държавата има спрямо А. П. М.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)