Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1056 Прието с Протокол № 42/05.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:
 
  1. Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2018 г., съгласно Приложение 1
  2. Приема Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2019 г., съгласно Приложение 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
Приложение 1
 
OTЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
 НА ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2018 г
 
Целта на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2018 г. бе в изпълнение приоритетите на стратегията за развитие на туризма на Община Русе до 2020 г. и превръщането на град Русе в туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, както и утвърждаването ѝ като туристическа дестинация в национален и международен аспект. Презентацията на туристическия потенциал на общината заемаше най-голяма част от програмата. Проведоха се четиринадесето туристическо изложение “Уикенд туризъм”, фестивалът на туристическите забавления и анимации, както и Русенски карнавал. Събитията провокираха широк интерес от страна на гостите и жителите на града.
Усилията на общинска администрация за популяризиране на региона бяха високо оценени от страна на туристическия бранш. Община Русе бе отличена от БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ и НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с престижната награда за „Най-ползотворно сътрудничество с туризма в голяма община през 2018 г.“
През 2018 година общината бе отличена и с друга голяма награда за Най-оригинално събитие в областта на културния туризъм за 2017 година – Фестивала на туристическите забавления и анимации.
Наградата бе връчена по време на международното туристическо изложение „Културен туризъм“ в град Велико Търново.
През 2018 г. бяха осъществени и участия в национални и международни туристически изложения и борси, бе проведена медийна рекламна кампания в национална телевизия и в специализирани и бизнес издания.
Програмата за развитието на туризма в Община Русе през 2018 г., Решение № 758, прието с Протокол № 30/01.02.2018 г., е с обща сума за разходване през 2018 г. 199 211 лв. От тях бяха планирани разходи в размер на 191 750,00 лв. Реално разходените средства в изпълнение на дейностите са 122 233,22 лв. Постъпленията от туристическия данък за 2018 г. са в размер на 122 524 лв.
 
Раздел I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ
С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
1.      Изграждане и развиване на туристически продукт – културен и кулинарен туризъм:
Община Русе съвместно със Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе Професионалната гимназия по туризъм и Клуб на професионалните готвачи – Русе в рамките на програмата организира и проведе събития катоКулинарен фестивал „Седмица на дунавската кухня“, „Конкурс за типично ястие от русенския регион“, както и кулинарните състезания „Като шеф готвачите“ и „На върха на ножа“.
 
2. Логистична подкрепа на други събития, финансирани и съфинансирани от Община Русе
Чрез програма за развитие на туризма на Община Русе и със съдействието на ОП „Русе арт“ и звено „Туризъм“ бяха промотирани и подпомагани множество събития от културния календар на общината – салон за изкуство и култура „Любов и вино“ , Международен Биг Бенд парад, Ретро парад на автомобили, Национална джаз среща, Дни на река Дунав, Джаз уикенд и други.
 
2.13 Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации:
 
            Община Русе участва със свои представители в редица събития свързани с рекламирането на местния туристически продукт и разширяване на обхвата на потребителите му. Русе и региона бяха представени на единадесетия Черноморски туристически форум – Варна, който се проведе в периода 25-27.10.2018 г.
                        На 17 октомври 2018 г. представители на Община Русе чрез звено „Туризъм“ в ОП „Русе арт“ участваха на работна среща, където бяха обсъдени възможностите за речен и круизен туризъм по поречието на река Дунав. Конференцията предхождаше Седмия годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. На срещата в българската столица присъстваха представители на Министерството на туризма, университетски преподаватели, направили проучвания в сферата на круизния и речен туризъм, туроператори, областни управители, кметове, представители на Асоциацията на дунавските общини, на Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав и на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
            Представители на Община Русе участваха в кръгла маса на тема „Сподели България“ в гр. Враца. Срещата се проведе с личното участие на министрите на туризма и на земеделието и храните. Бяха обсъждани разработените 12 винено-кулинарни дестинации, които ще бъдат популяризирани като част от туристическите продукти на регионите.
            Представители на Община Русе участваха във II Международен конгрес на древните цивилизации и историческите маршрути. Съвместно с представители на “Дунавска задруга на народните художествени занаяти” и „Дунавски център за изкуства и занаяти“, както и с представители на винарски комплекси презентираха културно-историческото наследство на Русе и възможностите за целогодишен туризъм в Община Русе и региона. Събитието се проведе в София през месец октомври.
Планиран разход 40 000 лв ., изразходвани средства 20 787,57 лв – остатък 19 212,43 лв.
 
3.      Конкурс „Дунавски Лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма през 2018 г.
 За шести пореден път се проведе събитието „Дунавски лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма за 2018 г. И тази година бяха отличени сдружения, културни институти и личности, които индиректно създават добавената стойност на уникалния туристически продукт на града ни – събития, привличащи музикални фенове, артисти и любители на изкуството, културата и спорта и оформят облика на града ни като интересна и изненадваща дестинация.
Участниците бяха разпределени в три различни категории: Любимо заведение, Места за настаняване на база най-висока заетост на легловата база от клас “А” и клас “Б” и най-оригинален туристически продукт за град Русе. Категориите “Любимо заведение и “Най-оригинален туристически продукт” бяха оценявани пряко от жителите и гостите на Русе, чрез онлайн анкета, поместена на сайта на Общината. Отличените места за настаняване бяха избрани на база официална справка на Община Русе за внесения туристически данък и заетостта в съотношение с легловата база за периода от една календарна година. Бяха отличени общо 15 участници с грамоти и статуетки. Също така бяха връчени и три специални награди: Специална награда получи Общински младежки дом – Русе за популяризиране на град Русе като център за култура, изкуство и развитие на млади таланти. Ренета Вълева – директор на ПГТ „Иван П. Павлов“ получи специалната награда „За развитие на регионалния кулинарен туризъм и качествено обучение на кадрите в туризма“, а шеф Петър Атанасов получи награда „За цялостно развитие на кулинарното изкуство“ за това, че развива кулинарията, налагайки местните продукти и вкусове
Церемонията по награждаване се проведе на 03.12.2018 г. в голямата зала на Доходното здание. Лично кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов награди участниците с почетни плакети и грамоти и благодари за усилията на бранша за създаването и развитието на качествен туристически продукт привличащ все повече туристи в града ни.
Планиран разход 7 000 лв ., изразходвани средства 6 420,54 лв. – остатък 579,46 лв.
 
 4. Фотоконкурс „Запази духа на Русе“ – На 5 ноември 2018 г. във фоайето на Доходно здание се откри юбилейна изложба на номинираните фотоси от фотонкурса „Запази духа на Русе“ с председател на журито Симеон Лютаков – известен актьор, фотогораф и посланик на Русе.
Тази година във фотоконкурса взеха участие 27 автори.   Журито на конкурса търсеше оригинален творчески поглед към образа на Русе. Победителят бе награден със самостоятелна изложба. 
Планиран разход 3 000 лв., изразходвани средства 2 252 лв. – остатък 748 лв.
Общо за раздел раздел I
Планиран разход 50 000 лв., изразходвани средства 29 460,11 лв; остатък 20 539,89 лв.
 
Раздел II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ
С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
 
1.Провеждане на четиринадесето Туристическо изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ“ и единадесети фестивал на туристическите забавления и анимации 10 – 12 май 2018 г.
Четиринадесето издание на туристическото изложение „Уикенд туризъм“ – Русе и единадесето издание на Фестивала на туристическите анимации се проведоха в периода 10 – 12 май. Събитията се организират от Община Русе със съдействието на Министерството на туризма и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.
В събитията взеха участие изложители, занаятчии и организации, представящи атрактивни анимации. Общият брой на регистрираните организации бе над 200, а форумът за поредна година се класира в челните места по посещаемост и участници сред водещите туристически изложения в България.
Профилът на изложителите включва: местни администрации, хотелиери и ресторантьори, туроператори, разработващи туристически продукти. туристически агенти, регионални туристически проекти, неправителствени организации, браншови организации, образователни институции, туристически дружества, културни институти, винопроизводители, медии, издатели и други.
Министерството на туризма подкрепи с участието си туристическото изложение и фестивала на туристическите анимации. Бе изграден специален щанд, на който експерти от министерството представиха националната визия за развитие на туризма. По време на изложението се проведе и заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма.
В рамките на изложението се проведе и международния Тур Филм Фест „На източния бряг на Европа“, в рамките на който бяха прожектирани 60 туристически филма, които демонстрираха природните и културни богатства от всички кътчета на страната.
За втора година се проведе „Фестивал на Дунавската кухня“, чиято цел е да възражда кулинарията в Дунавския регион, както и да презентира възможностите за кулинарния туризъм в Русе и региона. Събитието стартира седмица преди началото на изложението и бе част от планираните дейности в Програма за развитие на туризма на Община Русе и цели създаване и налагане на кулинарна марка в заведенията за хранене и развлечение на територията на общината и региона. По време на събитието, участващите заведения за хранене имаха възможност да представят пред жители и гости на града своите кулинарни идеи, както и да презентират типични за Русенския регион ястия, предлагани в техните заведения.
Фестивалът на Дунавската кухня включваше:
• Кулинарно състезание между русенски ресторанти, състоящо се в разработване на специфични менюта с ястия от дунавския регион. Менютата се предлагаха в рамките на фестивалната седмица. Участниците във фестивала бяха оценени високо от професионално жури, начело с шеф Ивайло Димитров.
• Кулинарно шоу на площад „Свобода“ с участието на кулинарни екипи от местни ресторанти и със специалното участие на шеф Иван Звездев.
• Кулинарно състезание „Като шеф готвачите“ на 12.05.2018 г. – демонстрации на кулинарни техники с участието на учениците от Професионална гимназия по туризъм „Иван П.Павлов“ гр. Русе, по време на което зрители бяха жители и гости на града. Амбицията на организаторите е Седмицата на Дунавската кухня да допринесе за развитието на един нов целогодишен туристически продукт, представящ спецификата на регионалната кухня.
Планиран разход 33 000 лв, изразходвани средства – 14 569,57 лв.; остатък 18 430,43 лв.
 
2.Русенски карнавал 2018 г.
Събитието се проведе на 23 юни в централната градска част. Представянето на участниците се състоя с карнавално шествие в 3 лъча и на 4 тематични сцени за изяви. Организатор на традиционното събитие бе Община Русе с подкрепата на културните институти в града. Жителите и гостите на Русе станаха част от пъстра фиеста, много забавления и игри, придружени с атрактивни награди. Градът се превърна в сцена за изяви на таланти. Приблизително 1250 участници от Русе и областта, както и участници от най-големите градове в България, а и не само, в т.ч – София, Велико Търново, Горна Оряховица, Плевен и младежи от Гърция, Испания, Италия, Португалия, Германия, Словакия, Тунис, Египет, Азербайджан и други държави се включиха в пъстрото събитие.
            Началото на цветната фиеста беше дадено с три лъча, тръгващи от различни точки на града, които се събраха на площада при Паметника на Свободата. За празничното настроение на малки и големи се погрижиха Миро, Бате Енчо, Дара, Рей Фернандез, Лос Памбос и други. За пръв път пред широка публика беше представена и световната купа по волейбол, тъй като Русе беше един от градовете-домакини на Световното първенство по волейбол.
Планирани разходи 30 000  лв, изразходвани средства 29 534,11 лв,остатък 465,89 лв.
Общо за раздел раздел II
Планиран разход 63 000  лв, изразходвани средства, 44 103,68 лв.остатък 18 886,32 лв.
 
 
Раздел III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
 
Международна туристическа борса
„Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 14 – 16.02.18
           
В рамките на борсата общината участва на самостоятелен щанд от 12 кв. м. брандиран с индивидуална визия. Съвместно с експерти от Регионален исторически музей – Русе бяха презентирани културно – исторически забележителности и възможностите за целогодишен туризъм в региона. Занаятчиите от Дунавска задруга на художествените занаяти представиха своите занаятчийски продукти, а художникът Валентин Георгиев рисуваше шаржове на посетителите на щанда.
 Профилът на изложителите от страната и чужбина включваше: над 450 компании ( в това число 38 чужди национални бордове) туроператорски и туристически фирми и агенции, транспортни агенции, хотели, хотелски вериги, ресторанти; балнеолечебни курорти и спа центрове, винарски къщи от цяла България, общини, общински организации, НПО и туристически центрове, софтуерни компании и др.
По време на събитието бяха осъществени контакти с над 40 представители на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с над 50 представители на общини, както и с представители на други местни администрации. 
Делегация от ОП „Русе арт“ взе участие и на срещата на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС „Туризъм и икономически растеж“, която се проведе в НДК на 13 февруари.
Планиран разход 6 000  лв, изразходвани средства 5 570,35 лв,остатък 429,65 лв.
 
Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 19-21.04.18
В периода от 19 април до 21 април 2018 г. в град Велико Търново се проведе четиринадесето издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“. Изложението е едно от най – големите и значими в страната. Организира се от „Царевград Търнов“ ЕООД с официалната подкрепа на Министерството на туризма.
Община Русе участва на самостоятелен щанд с отлично местоположението. Щандът бе разположен в непосредствена близост до националния щанд на Министерство на туризма.
По време на изложението бяха осъществени срещи и контакти с представители на туристическия и рекламния бизнес, туроператори и посетители на събитието. Бяха презентирани целогодишните възможности за туризъм в Община Русе чрез рекламно-информационни материали.
 Община Русе участва и в съпътстващата програма на изложението в националния конкурс „Чети и пътувай“ в категорията „Най-оригинално събитие в областта на културния туризъм“, където голямата награда на журито беше присъдена на Община Русе за Фестивала на туристическите забавления и анимации.
Планиран разход 5 000  лв, изразходвани средства 3 145,69 лв,остатък 1 854,31 лв.
 
Международна туристическа борса – ТТR Букурещ, Румъния 22 – 25.02.2018 
Община Русе бе представена с рекламно-информационни материали на информационния щанд на Министерството на туризма.
Планиран разход 1000  лв, изразходвани средства 443,37 лв, остатък 556,63 лв.
 
Международна туристическа борса – UTAZAS, Будапеща , Унгария 01-04 март 2018 г.
Община Русе участва в изложението с работно място на информационния щанд на Министерство на туризма, организиран от министерството на туризма на Република България. По време на изложението бяха представени целогодишните възможности за туризъм, които регионът предоставя на потенциални туристи и представители на туристическия бизнес.
Презентирани бяха културно – туристическите забележителности на Русе и региона. Бяха предоставени рекламно-информационни материали издавани по програма за развитие на туризма на Община Русе. Проведоха се срещи с представители на международни туроператорски фирми и местни администрации, проявили интерес да популяризират Русе и региона като туристическа дестинация.
Планиран разход 3 500 лв., изразходвани средства 3 164,75 лв, остатък 335,25 лв
 
Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 07 – 11.03.2018
Община Русе взе участие с рекламно-информационни материали, поместени на националния щанд на Министерството на туризма. Част от материалите бяха предоставени на посолството на Република България за представителни цели.
Планиран разход 1 000 лв., изразходвани средства 486,70 лв, остатък 513,30 лв.
 
BELGRADE TOURISM FAIR в гр. Белград, Сърбия 22 – 25.02.2018 г.
За втора поредна година Община Русе участва с работно място на националния щанд организиран от Министерството на туризма по време на международната туристическа борса в столицата на Сърбия – Белград
По време на изложението бяха осъществени контакти с над 30 представители на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с представители на други местни администрации; бяха представени целогодишните възможности за туризъм в Русе и региона, град Русе беше рекламиран с информационни материали,както и бяха представени събития от културния календар на Община Русе
Планиран разход 3 500 лв., изразходвани средства 2 540,71 лв, остатък 959,29 лв.
 
1.      Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании.
През 2018 г. бяха осъществени следните медийни участия:
–          Рекламно каре във вестник „Движение“
–          Реклама във вестник „Движение“ и списание „Еврорегион“
–          Участие в пътеводител „Пътища към Дунав“
–          Презентиращ туристическо изложение „Уикенд Туризъм“ и Русенски карнавал мегаборд на АМ „Хемус
–          Участие в интерактивното списание Черга.бг
–          Рекламни статии в англоезичното списание „Вагабонд“
–          Реклама на Община Русе в инициативата „Дунав ултра“, продукт за велосипеден туризъм по поречието на р. Дунав до Черно море 670 км за 48 ч.– от Куделин до Дуранкулак
 
Планиран разход 17000 лв., изразходвани средства 12 129,60 лв. остатък 4 870,40 лв.
 
2.      Участие на Община Русе в двуезичното русенско културно – туристическо и информационно издание Ruse4guest, издавано от ИК Парнас.
Чрез изданието Община Русе получава популяризиране на събитията от културния си календар, популяризира туристическия информационен център 4 бр. издания в тираж от по 2 000бр. През 2018 година бяха издадени 4 пътеводителя през пролетта, лятото, есента и през зимата. Изданието се разпространява в туристически информационен център, хотели, заведения за хранене и развлечения и други публични места.
 
Планиран разход 8 000 лв., изразходвани средства 8 000,00лв. остатък 0 лв.
 
Общо за раздел раздел III
Планиран разход 45 000 лв., изразходвани средства 35 481,43 лв. остатък 9 518,57 лв.
 
Раздел IV ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
 
  1.  Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал –  разположени в ключови за града туристически обекти с цел излъчване на рекламни мултимедиини формати за град Русе и региона. През 2018 г. функционират и излъчват всички рекламни мултимедийни формати създадени за град Русе и региона правени по програмите за развитие на туризма на Община Русе. Това са 12 бр. телевизори, 10 бр. брандирани стойки и 12 бр. преносима флаш памет. ТВИС са разположени в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, хотел „Теодора Палас“ , Екомузей с аквариум, хотел „Сплендид“, Доходно Здание, хотел „Вега“, РИМ Русе, хотел „Космополитън“, хотел „Ана Палас“, хотел „Дунав плаза“, хотел „Бистра и Галина“ и Туристически информационен център.
Планиран разход 1 000 лв., изразходвани средства 0 лв. остатък 1 000 лв.
 
  1. Отпечатване на рекламни материали: планирани 32 750 лв., изразходвани средства – 13 188 лв, остатък: 19 562 лв.
През 2018 година бяха препечатани туристически карти тип планшет. Картите са преиздадено издание от 2017 година.
 
Преиздадени са рекламни материали – информационна брошура за богатия културен календар на Община Русе, брошура – гид с основните архитектурни и музейни забележителности. Всички обекти са с включени адреси, работно време и снимки. Разработена е също така и друг вид материал – дипляна с културно-историческите забележителности на града.
Общо за раздел IV
Планиран разход 33 750 лв, изразходвани средства 13 188 лв. остатък 20 562 лв.
               Звено „Туризъм и маркетинг” при ОП „Русе арт“ регулярно събира информация за вид и брой на посетителите в Туристически информационен център – Русе и реализирани нощувки на територията на Община Русе.
Регионален исторически музей – Русе предоставя при запитване информация за броя и ръста на посетителите в експозициите му.
През годината ОП „Русе арт“ чрез Туристически информационен център води дневник на посетителите в туристическия център. До 31 декември 2018 г. ТИЦ Русе е бил посетен от общо 3223 души, от които 651 български граждани, а 2572 са били чуждестранните граждани. От потърсилите услуги 2441 души са имали необходимост от информация за града и забележителностите в региона, а 782 души са поискали информация за културния афиш на Русе.
               През 2018 г. при огромен успех премина туристическото изложение „Уикенд туризъм“ и най–вече съпътстващия го Фестивал на анимациите и изложението на българските занаяти. В края на месец Юни се състоя и традиционния вече „Русенски Карнавал“. В него взеха участие над 1000 участници, а за доброто настроение на гражданите и гостите на Русе се погрижиха известни изпълнители от шоубизнеса.
               С оглед на проявения интерес, често задаваните въпроси и обратната връзка анализът на посещаемостта на Туристическия информационен център по интереси и пазари е показва следното:
               Съгласно данните предоставени от отдел „Търговия и наемни отношения“, при дирекция „Икономика и управление на собствеността“ в Община Русе, към началото на месец Декември 2018 г. функционират 81 бр. места за настаняване и средства за подслон, които предлагат общо 1132 стаи, а легловата база възлиза на 2268 брой легла. Реализираните нощувки са 136 014, като се наблюдава значителен ръст от 26.37 % спрямо 2017 година. Регистрираните туристи за 2018 година са 98 694, от които 68 899 от български граждани, а 29 795 от чужденци. Спрямо 2017 година се наблюдава ръст от 16.88 % на посещенията в Русе и региона.
               Активност на туристите отчетена в Туристически информационен център:
През неактивния туристически сезон посетителите на ТИЦ са търсили информация основно за културен афиш на Община Русе, както и за възможностите за туризъм в общината, но в по-малък обем. В рамките на този период бе потърсена информация относно провеждането и организацията на Международния фестивал „Мартенски музикални дни“. В началото на активния туристически сезон, започващ с началото на круизните пътувания по течението на река Дунав започнаха и по-активните посещения в ТИЦ, основно от страна на пасажерите от корабите, акостиращи в Русе. Освен това, продължиха и посещенията на различни други
посетители в ТИЦ. Горепосочените поискаха информация основно за туристическите ресурси в Русе и региона, включително Басарбовски скален манастир, Ивановски скални църкви и места попадащи в ПП „Русенски лом“, както и други забележителности в русенския регион.
В профила на посетителите в ТИЦ попадат: групови пътувания – туристи пътуващи с речни круизни кораби, като основните посетители са американци, французи, австрийци, германци и азиатци.
               Индивидуалните туристи включваха посетители от страни от Европейския сьюз като: Румъния, Испания, Полша, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Холандия, Швеция, Белгия. Извън ЕС посетителите в ТИЦ бяха от страни като Израел, Швейцария, Австралия, Пакистан, Виетнам, САЩ, Нова Зеландия, Норвегия, Мексико, Китай, Индия, Русия, Япония, Украйна.
Потърсилите услугите на ТИЦ посетители, проявяват интерес към:
Музейните експозиции на РИМ-Русе (Екомузей с аквариум, Пантеон на Възрожденците, Къща-музей „Баба Тонка“, Средновековна крепост „Сексагинта Приста“) и Музей на транспорта.
Към ПП Русенски лом имаше изключителен интерес основно през летния период.
Културни събития – През годината имаше много добро пратньорство с Драматичен театър „Сава Огнянов“. Поради сходството в програмите имаше засилен интерес относно културния календар организиран от театъра и Доходно здание. Те бяха търсени от посетители на Русе и гости на града с явно изразен интерес към концерти и театрални постановки за текущия месец в културния календар. Продължиха и добрите партньорски отношения с Държавна опера – Русе.
Заведения за хранене и развлечения – Заведенията за хранене и развлечения бяха посетени от голям брой посетители от и извън Европейския съюз.
Обекти на посещение от страна на посетителите в Русе и региона са били и общинските пазари и търговските центрове .
Вид туризъм практикуван от потърсили услугите на ТИЦ: културно- исторически, познавателен, събитиен, еко и уикенд туризъм;
Изключителен интерес от страна както на организирани групи така и от индивидуални туристи се прояви към скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“, „Ивановски скални църкви“ (ЮНЕСКО) и ПП „Русенски Лом“, както и към пещерата „Орлова чука“, особено около национални, официални празници и почивни дни, както и през активния летен сезон.
От музеите най-много запитвания имаше относно „Екомузей с аквариум“, „Пантеон на Възрожденците“ като един от 100 –те национални туристически обекта и Музей на транспорта.
За популяризиране на възможностите за туризъм на територията на региона, Община Русе издава рекламно информационни материали чрез Програма за развитие ан туризма в Община Русе за съответната година, които се разпространяват в ТИЦ, хотелите и музеите на територията на Общината и по време на туристическите изложения на които участва общината. През годината са осъществени контакти с туроператори от страната, за подобряването на вътрешния туризъм. Интерес проявяват агенции, занимаващи се с организирани ученически пътувания, както и фирми предлагащи краткосрочни туристически пакети и уикенд туризъм. Експертите от ТИЦ не изпускат възможност да презентират пред външния за града туристически бранш възможностите за културен и опознавателен туризъм, които предлага региона. През последната година се наблюдава интерес от страна на туроператори от България, които създават собствени туристически програми свързани със събития и дадености от региона. Ежегодно специални благодарности се отправят към звено „Туризъм“ от ръководителите на различни туристически компании, държавни структури и местни администрации заради доброто сътрудничество между двете страни.
По актуални данни на Регионален исторически музей – Русе за 2018 година, общият брой на посетителите е 76 612, от които български граждани са 57 650, а 18 962 са чуждестранните туристи. Служебните гости са 6872. От чуждестранните туристи 12 090 са в организирани групи, а индивидуалните посещения са 9066. Националностите на туристите са: американска, немска,румънска, полска, руска, френска и други посетители от други по-редки дестинации като Виетнам, Индия, Нова Зеландия и Австралия. Най-високи приходи от посещения и други услуги при всички експозиции се наблюдават през летните месеци юни, юли, август и до средата на септември.
ВСИЧКО ЗА 2018 г. : 122 233, 22 лв.
Планирани средства за 2018 г.: 191 750 лв.
Преходен остатък от 2017: 85 999 лв.
Приход от „туристически данък“ през 2018г. : 122 524 лв.
Общо по прихода за 2018 г.: 208 532 лв.
Изразходвани за 2018 г: 122 233, 22 лв.
Некласифицирани разходи по план 2018 г. (РЕЗЕРВ) : 86 289,78 лв.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
 
 
 
Приложение 2
 
 
ПРОГРАМА ЗA РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2019 г.
 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе през 2019 година, разработена на основание чл. 11 от Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината. 
Политиката на Община Русе за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за туризма, в който са дефинирани събития и дейности, които следва да се изпълнят в съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма и Стратегията за развитие на туризма на Община Русе, следвайки целите на Концепцията за туристическото райониране както и тяхното изпълнение в съответствие с постъпленията от туристически данък от туристическите обекти.
 
ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА
Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе са:
1. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в общината, както и удължаване продължителността на престоя им.
2. Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Русе чрез развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре функциониращо сътрудничество между Община Русе като водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт.
3. Развитие на партньорски практики с частния сектор с цел създаване и утвърждаване на уникални туристически продукти.
4. Позиционирането на Община Русе като естествен център на Регион Русе и популяризирането на дестинацията чрез презентирането ѝ по всички възможни комуникационни канали – участия на специализирани туристически изложения, презентиране на туристическите продукти пряко на крайни потребители, изграждане на контактна база данни с туристически агенти, публикации в специализирани издания, популяризиране чрез интeрнет канали на възможностите за туризъм в Община Русе и региона.
Дейности в Програма за развитие на туризма за 2019 г. са планирани с представителите на туристическия бранш в Община Русе и са в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Тази цел следва да бъде постигната с общи усилия между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм, не на последно място Дунавската задруга на художествените занаяти и др.
Дейностите в Програмата за развитие на туризма в община Русе през 2019 година са в съответствие с националното законодателство в сферата на туризма. Настоящата програма е съобразена с целите на Концепцията за туристическо райониране на България и формулираните в нея приоритети за регион Дунав с център Русе.
 
 
ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:
 
 
 
I.                               I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ – Планиранаобща сума по раздел I – 52 000 лв.
 
1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм
В рамките на събитията влизат (неизчерпателно изброени)
Кулинарен фестивал „На върха на ножа;
Конкурс „Като шеф готвачите“
Седмица на дунавската кухня – конкурс за типично ястие от русенския регион
Дунавска кулинарна купа Русе
2. Логистична подкрепа на други събития, съфинансирани и съорганизирани от Община Русе (неизчерпателно изброени)
2.1. Салон за изкуство и култура „Любов и вино“
2.2. Мартенски музикални дни през месец март
2.3 Пролетен арт салон
2.4. Международен Биг Бенд парад
2.5. Ретро парад на автомобили
2.6 Фестивал на ледените фигури
2.7. Дни на Канети
2.8. Национална джаз среща
2.9. Пролетен панаир
2.10. Русе през очите на твореца – арт уъркшоп
2.11. Джаз уикенд
2.12. Дни на река Дунав
2.13 Дунавско винарско изложение „BLUE AND WINE EXPO“
2.14. Фотоконкурс/пътуваща изложба „Запази духа на Русе“
2.15. Римски пазар на Сексагинта приста
2.16. Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации.Планирани по р.I т.1 и т. 2 – 45 000 лв.
3.        Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2019 г. – планирани 7 000 лв.
 
 
 
II.                ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – Планиранаобща сума по раздел II – 63 000 лв.
1.    Провеждане на петнадесето Туристическо изложение “Уикенд туризъм” и Дванадесети фестивал на туристическите забавления и анимации 16 – 18 май 2019 г. – план- 33 000 лв.
2. Провеждане на Русенски карнавал, 22 Юни 2018 г. – план- 30 000 лв.
 
 
 
 
 
III.             РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ – Планирана обща сума по раздел III – 51 000лв.
 
1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 14-16.02.2019 г. – планирани 6 000 лв.
2. Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 19-21 април 2019 г.- планирани 6 000 лв.
3. Международна туристическа борса – ТТR Букурещ, Румъния 21- 24 февруари 2019 г. планирани 2 500 лв.
4. Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 06-10 март 2019 г. .- планирани – 1 000 лв.
5. BELGRADE TOURISM FAIR в град Белград, Сърбия – 21- 24 февруари. 2019 г. планирани 4 500 лв.
6. Участие на Община Русе в туристическо изложение Ferien, Виена, януари 2020 г. планирани 3000 лв.
7. Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании и мероприятия – планирани – 20 000 лв.
8. Участие на Община Русе в двуезичното русенско културно-туристическо и информационно издание Ruse for guests. 4 издания в тираж 4000 бр. – планирани 8 000 лв
 
IV.             ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 
Планирана сума по раздел IV – 33 750 лв.
1.                  Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал – Поетапна подмяна на мрежата от телевизори и специфични стойки за тях, разположени в ключови за града туристически обекти с цел излъчване на рекламни филми за Русе, преносима памет – планирани 1000 лв.
2.                  Oтпечатване на рекламни материали: ЗОП планирани 20 000 лв.
2.1  Карта – тип планшет преиздаване –планирани 3 000 лв
2.2  Брошури – планирани 8000 лв.
2.3  Дипляна за най-популярните туристически обекти – планирани 3 000 лв.
2.4 Магнити – планирани 5000 лева.
 
СУМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 2019 г. :
186 000 лв.
 
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2019 г.
1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2019г.
Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 60, ал.1, от Закона за туризма се набират оттуристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;
2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Русе за 2019 г.
Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съвет – Русе годишна програма за развитие на туризма, единствено за дейности по чл.11, ал.2 от Закона за туризма.


Приложение 1-1 към Отчет на Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2018 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2018 Г.
Мероприятие, задача, дейност и др.
план, лв.
разход
остатък
Забележка
1
2
3
4
5
6
 
1.
1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм
В рамките на събитията влизат (неизчерпателно изброени)
Кулинарен фестивал „На върха на ножа;
Конкурс „Като шеф готвачите“
Седмица на дунавската кухня – конкурс за типично ястие от русенския регион
Регионална кулинарна купа Русе
40 000
20 787,57
 
19212,43
Дейностите са в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Съвместно между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм и Дунавската задруга на художествените занаяти бяха реализирани :
Кулинарен фестивал „На върха на ножа
Конкурс „Като шеф готвачите“
Седмица на дунавската кухня – конкурс за типично ястие от русенския регион и др.
Салон за изкуство и култура „Любов и вино“ през януари и февруари.
Международен Биг Бенд парад
Джаз уикенд
Дни на река Дунав
Участие на Община Русе в единадесетия Черноморски туристически форум – Варна в периода 25-27.10.2018 г.
Участие на представители на Община Русе на 2-ри Международен форум на древните цивилизации и историческите маршрути в периода 15-16.11.2018 г.
Участие на представители на Община Русе на кръгла маса по проект „Сподели България“ за разработване на 12 винено-кулинарни дестинации 30 октомври 2018 г. в град Враца.
Участие на представители на Община Русе в конференция на тема „Дунавски круизен туризъм“ и работни срещи с представители на круизни компании, корабни агенти и туроператори на 17.10.2018 г. гр. София.
2.
Логистична подкрепа на други събития, финансирани и съфинансирани от Община Русе (неизчерпателно изброени)
2.1 Салон за изкуство и култура „Любов и вино“ през януари и февруари
2.2. Мартенски музикални дни през месец март
2.3 Пролетен арт салон през месец април
2.4. Международен Биг Бенд парад
2.5. Ретро парад през месец май
2.6. Фестивал на пясъчните фигури през месец юни
2.7. Дни на Канети през месец октомври
2.8. Национална джаз среща през месец ноември
2.9. Фестивал на ледените фигури през месец декември
2.10 Русе през очите на твореца – арт уъркшоп
2.11 Джаз уикенд
2.12 Ден на река Дунав
2.13 Национална конференция Културен туризъм
2.14 Европейска театрална работилничка
2.15 Световно първенство по волейбол септември 2018
2.16 Събития свързани с Европредседателството на България
2.17. Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации
ОП „Русе арт“
 
3.
Конкурс „Дунавски Лимес“ – Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2018 г.
7 000
6420,54
 
 
579,46
За шеста поредна година се проведе конкурсът и церемонията по награждаването на победителите в Годишните награди на Община Русе в сферата на туризма за 2018 г. – Дунавски Лимес в Голяма зала на Доходно здание.
4.
Фотоконкурс („Запази духа на Русе“)
3 000
2 252,00
 
748,00
На 5 ноември 2018 г. във фоайето на Доходно здание, се откри юбилейна изложба на номинираните фотоси от фотонкурса „Запази духа на Русе“ с председател на журито Симеон Лютаков.Победителят от тазгодишния конкурса представи свои творби в самостоятелна изложба.
 
Обща сума по раздел I
50 000
29 460,11
20539,89
 
 
II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1.
 Провеждане на четиринадесето Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и единадесети фестивал на туристическите забавления и анимации 10 -12 май 2018 г.
33 000
14569,57
 
18 430,43
Четиринадесетото туристическо изложение и съпътстващият го Единадесети фестивал на туристическите анимации „Уикенд туризъм Русе“ се проведоха от 10 до 12 май. Взеха участие над 200 участници и организации.
В рамките на изложението бяха излъчени и номинираните 60 туристически филма, които демонстрираха природните и културни богатства от всички кътчета на страната туристически профукции от международния Тур Филм Фест „На източния бряг на Европа“.
Общо за дейността 34 369,57 (19 800 участие на МТ)
2.
Организация и провеждане на Русенски карнавал 
23. 06.2018 г
30 000
29534,11
 
465,89
Традиционният Русенски карнавал се проведе на 23 юни и за пореден път събра заедно хиляди празнуващи деца и възрастни. Жителите и гостите на Русе станаха част от пъстра фиеста, много забавления и игри, придружени с атрактивни награди. Градът се превърна в сцена за изяви на таланти. Приблизително 1250 участници от Русе и областта, както и участници от най-големите градове в България, а и не само, в т.ч – София, Велико Търново, Горна Оряховица, Плевен и младежи от Гърция, Испания, Италия, Португалия, Германия, Словакия, Тунис, Египет, Азербайджан и други държави се включиха в пъстрото събитие. Началото на цветната фиеста беше дадено с три лъча, тръгващи от различни точки на града, които се събраха на площада при Паметника на Свободата. За празничното настроение на малки и големи се погрижиха Миро, Бате Енчо, Дара, Рей Фернандез, Лос Памбос и други. За пръв път пред широка публика беше представена и световната купа по волейбол, тъй като Русе беше един от градовете-домакини на Световното първенство по волейбол.
 
Обща сума по раздел II
63 000
 
44 103,68
 
18896,32
 
 
 
 
 
 
III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
1.
Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 14 – 16.02.18
6 000
5570,35
 
429,65
Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристическите забележителности на Русе и региона, възможностите за винен туризъм и анимация на щанда с презентиране на занаяти на задругата на занаятчиите. В рамките на събитието бяха осъществени контакти с над 40 представители на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с над 50 представители на общини, както и с представители на други местни администрации.
Делегация от ОП „Русе арт“ взе участие и на срещата на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС „Туризъм и икономически растеж“, която се проведе на 13 февруари.
2.
 Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 19-21.04.2018
5 000
3145,69
 
1854,31
Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм., По време на изложението бяха осъществени срещи и контакти с представители на туристическия и рекламния бизнес, туроператори и посетители на събитието. Бяха презентирани целогодишните възможности за туризъм в Община Русе чрез рекламно-информационни материали.
 Община Русе взе участие и в съпътстващата програма на изложението в националния конкурс „Чети и пътувай“ в категорията „Най-оригинално събитие в областта на културния туризъм“, където голямата награда на журито беше присъдена на Община Русе и Общинско предприятие “Русе арт” за Фестивала на туристическите забавления и анимации.
3.
Международна туристическа борса – ТТР Букурещ, Румъния 22 – 25.02.2018 г.
1 000
 
443,63
 
556,37
Община Русе взе участие с рекламно-информационни материали, поместени на информационния щанд на Министерството на туризма.
4.
Международна туристическа борса – UTAZAS, Будапеща , Унгария 01-04 март 2018 г.
3 500
3164,75
 
335,25
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм., По време на изложението бяха презентирани целогодишните възможности за туризъм, които регионът предоставя на потенциални туристи и представители на туристическия бизнес.;
Бяха предоставени рекламно-информационни материали издавани по програма за развитие на туризма на Община Русе. Проведоха се срещи с представители на международни туроператорски фирми и местни администрации, проявили интерес да популяризират Русе и региона като туристическа дестинация
5.
Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 07 – 11.03.2018 г.
1 000
486,70
 
513,30
Община Русе взе участие с рекламно-информационни материали, поместени на националния щанд на Министерството на туризма.
6.
BELGRADE TOURISM FAIR в гр. Белград, Сърбия
22 – 25.02.2018 г.
 
3 500
2 540,71
 
959,29
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.,те
 Бяха осъществени контакти с над 30 представители на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с представители на други местни администрации; бяха представени целогодишните възможности за туризъм в Русе и региона, град Русе беше рекламиран с информационни материали,както и бяха представени събития от културния календар на Община Русе.
7.
Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании
17 000
12129,60
 
4 870,40
Планирани медийни участия:
· Реклама във в-к „Движение“ и списание „Еврорегион“
· Създаване на рекламен видеоклип по проекта „България на длан“
· Участие в пътеводител „Пътища към Дунав“
· Списание „Вагабонд“.
· Презентиращ изложението и карнавала мегаборд на АМ „Хемус“
· Участие в интерактивното списание Черга.бг
· Други рекламни дейности, свързани с популяризиране на събития – тур за чуждестранни журналисти, реклами на съоръжения и др.
· Участие на Община Русе в инициативата „Дунав ултра“
8.
Участие на Община Русе в двуезичното русенско културно-туристическо и информационно издание Ruse4guest
8 000
8 000,00
00,00
Участието в 4 броя
 
Обща сума по раздел III
45 000
35481,43
9 518,57
 
 
 
 
IV. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1.
Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал
1000,00
00,00
1000,00
Ремонт и поддръжка на налични съоръжения.
2.
Oтпечатване на рекламни материали:
 
 
 
 
2.1
Карта – тип планшет
2 500,00
1200,00
1 300,00
отпечатани
2.2
Брошура ВИД 1
4 150,00
3696,00
454,00
отпечатани
2.3
Брошура ВИД 2
8 300,00
7392,00
908,00
отпечатани
2.4
Брошура ВИД 3
8 300,00
00,00
8 300,00
 
2.5
Брошура – Справочник ново издание
8 500,00
00,00
8 500,00
 
2.6
Дипляна за най-популярните туристически обекти
1 000,00
900,00
100,00
отпечатани
 
Обща сума по раздел IV
33 750,00
13188,00
20562,00
 
 
 
 
122233,22
 
 
 
Приход от „туристически данък“ през 2018г.
 
 
122 524,0000
 
 
Преходен остатък от 2017г.
 
 
85 999,0000
 
 
Общо по прихода за 2018г.
 
 
199 211,0000
 
 
Разход 2018
 
 
122233,22
 
 
Преходен остатък от 2018г.
 
 
86 289,78
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
Приложение 2-1 към Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2019 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2019 Г.
 
мероприятие, задача, дейност и др.
отговорно лице или структура
срок
за изпълнение
план,
лв.
забележка
1
2
3
4
5
6
I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НАОБЩИНА РУСЕ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
1.
1. Изграждане и развиване на туристически продукт – културен, кулинарен и винен туризъм
В рамките на събитията влизат (неизчерпателно изброени)
Кулинарен фестивал „На върха на ножа;
Конкурс „Като шеф готвачите“
Седмица на дунавската кухня – конкурс за типично ястие от русенския регион
Дунавска кулинарна купа Русе
ОП „Русе арт“
 
текущ
45 000
Дейности в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Съвместно между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм и Дунавската задруга на художествените занаяти.
 
2.
Логистична подкрепа на други събития, съфинансирани и съорганизирани от Община Русе (неизчерпателно изброени)
2.1. Салон за изкуство и култура „Любов и вино“
2.2. Мартенски музикални дни през месец март
2.3 Пролетен арт салон
2.4. Международен Биг Бенд парад
2.5. Ретро парад на автомобили
2.6 Фестивал на ледените фигури
2.7. Дни на Канети
2.8. Национална джаз среща
2.9. Пролетен панаир
2.10. Русе през очите на твореца – арт уъркшоп
2.11. Джаз уикенд
2.12. Дни на река Дунав
2.13 Дунавско винарско изложение „BLUE AND WINE EXPO“
2.14. Фотоконкурс/пътуваща изложба „Запази духа на Русе“
2.15. Римски пазар на Сексагинта приста
2.16. Други участия на Община Русе в работни срещи и други инициативи с представители на туристическия бранш и други свързани с тях организации.
3.
Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма 2019 г.
ОП „Русе арт“
текущ
7 000
утвърдени правила, брой раздадени награди
 
Обща сума по раздел I
 
 
52 000
 
 
II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ И МЕРОПРИЯТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1.
 Провеждане на петнадесето Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Дванадесети фестивал на туристическите забавления и анимации 16 -18 май 2019 г.
ОП „Русе арт“
16-18 май 2019 г.
33 000
брой публикации, брой изложители, отзиви контакти
2.
Организация и провеждане на Русенски карнавал
 22. 06.2019 г
ОП „Русе арт“
22 юни
2019 г.
30 000
брой публикации, брой изложители, отзиви контакти
 
Обща сума по раздел II
 
 
63 000
 
III. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
1.
Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 14 – 16.02.19 г.
ОП „Русе арт”
февруари
6 000
Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за винен туризъм и анимация на щанда с презентиране на занаяти на задругата на занаятчиите
2.
 Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново, 18-20.04.2019 г.
ОП „Русе арт”
април
6 000
Участие на самостоятелен щанд, презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
3.
Международна туристическа борса – ТТР Букурещ, Румъния 21 – 24.02.2019 г.
ОП „Русе арт”
февруари
2 500
 
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
4.
Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 06 – 10.03.2019 г.
ОП „Русе арт
март
1 000
Участие на националния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
5.
BELGRADE TOURISM FAIR в гр. Белград, Сърбия
21 – 24.02.2019 г.
 
ОП „Русе арт
февруари
4 500
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма, Презентиране на културно-туристически забележителности, възможности за туризъм.
6.
Участие на Община Русе в туристическо изложение
Ferien във Виена, Австрия през януари2020 г.
ОП „Русе арт
 
3000
Участие на информационния щанд на Министерство на туризма , сключване на договор за участие през декември 2019 изложението ще се проведе през януари 2020
7.
Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни кампании
ОП „Русе арт
 текущ
20 000
Публикации и реклама в туристически издания; други рекалмани кампании
8.
Участие на Община Русе в двуезичното русенско културно-туристическо и информационно издание Ruse4guest
ОП „Русе арт
текущ
8 000
4 бр. в тираж по 4000 бр.
 
Обща сума по раздел III
 
 
51 000
 
 
 
 
IV. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1.
Поддържане на мрежата на ТВИС и информационен терминал
ОП „Русе арт“
текущ
1000
Ремонт и поддръжка на налични съоръжения.
2.
Oтпечатване на рекламни материали:
ОП „Русе арт”
 
 
 
2.1
Карта – тип планшет
 
текущ
3000
 
2.2
Брошури
 
текущ
8000
 
2.3
Дипляна за най-популярните туристически обекти
 
текущ
3000
 
2.4
Магнити
 
текущ
5000
 
 
Обща сума по раздел IV
 
 
20000 лв.
 
 
Сума за изпълнение на Програма 2019 г.:
 
 
186000 лв.
 
 
Преходен остатък от 2018г.
 
 
86 290
 
 
Очакван приход от „туристически данък“ през 2019г.
 
 
110 000
 
 
Общо по прихода за 2019г.
 
 
196 290
 
 
Планиран разход 2018
 
 
 
 
 
Некласифицирани разходи по план 2019г.(РЕЗЕРВ)
 
 
10 290
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)