Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1057Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 32, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 18,98 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:

  1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №162 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Цар Фердинанд“, в разделителната ивица, зад паметника ,,Стефан Караджа“, посока ,,Рига“;
  2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №143 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Цар Освободител“, посока Автогара юг, срещу ,,Симовата мелница“;
  3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №197-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Липник“, посока КАТ-център, преди бензиностанция ,,ГЕЯ“;
  4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №49 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,България“, в разделителната тревна ивица;
  5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №195-А от Общата схема за разполагане на рекламно-

информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Липник“, в посока ,,Дунав мост“, ,,Кръгово движение“, срещу ,,Мототехника“;

  • Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №193 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 2.50/1.50 м, в гр. Русе, бул. ,,Липник“, в разделителната ивица, срещу ,,Мототехника“;
  • Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №146-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Цар Освободител“, и бул. ,,Христо Ботев“, в разделителната ивица;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)