Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1059 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и ал.3 от Наредба №17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

Удостоява Проф. д-р Ваньо Иванов Митев с почетното звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РУСЕ“ за особено големите заслуги в укрепването на здравеопазването в гр.Русе, за издигане нивото на медицината в национален мащаб, за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика и за цялостен принос в научната и научно-приложната дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)