Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 106 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 и чл. 15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със свои средства в размер на 340 000 лв. да извърши втори етап от изграждането на търговска сграда за промишлени стоки (на мястото на складовете от група 17) на територията на Централен общински пазар, бул. „Цар Освободител” 113А, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)