Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 106

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 106
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

        На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и чл. 7, ал. 3 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе и § 2 от ПЗР на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

        1. Одобрява обща схема за разполагане на преместваеми обекти извън териториите по т. 2 и т.3
        2. Определя обществените озеленени площи съгласно чл. 62 ал. 9 от ЗУТ– Младежки парк, Площад “Батенберг”, Парк на “Възрожденците”, озеленените площи по бул.”Цар Освободител” и градината на площад “Д-р Мустаков” за зони, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ
        3. Запазва определените зони по чл.7, ал.2, т.1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе за разполагане на преместваеми обекти след цялостно архитектурно – дизайнерско решение, както следва:
    Зона А – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”
      Зона Б – пл. “Свобода”
    Зова В 1  – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”
    Зона В 2 – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Майор Узунов”
    Зона В 3 – от ул. “Майор Узунов” до Дома на културата
    Зона Д – ул. “Борисова” с гаровия площад;
    Зона Е – Територията западно от ДКЦ – 2 /бившата Трета поликлиника в к-с “Изток”
    Зона Ж – Пазара “Сан Стефано”
    Зона З – пл. “Европа” зоната около Дунав мост
        4.Одобрява действащата Обща схема на рекламно-информационните елементи / РИЕ/ на територията на Община Русе с площ над 3 м2.
        5. В срок до 1 юни да се представят в Общински съвет – Русе за одобряване ПУП със схема за бул.”Цар Освободител” и схема за зона В3.
        6. Втори екземпляр от схемата да се представи в Общински съвет – Русе за сведение.