Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1061 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Русе” офицерски кандидат Валентин Николаев Донев за неговите изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности и обществено-политическия живот в Република България и в частност в град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)