Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1061

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, т.3 и ал.3 и ал.4, Общинският съвет реши:

1. Запазва размера на таксата за битови отпадъци за земята и сградния фонд, ползвани за учебно и научно-изследователски цели на Висшите учебни заведения в гр.Русе: Русенски университет: А.Кънчев” и Висше училище „Земеделски колеж” – гр. Пловдив, филиал Русе, приет с решение 732/10.12.2009 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)