Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1062

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1062
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
Във връзка с това и на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, предлагам на Общинския съвет реши:

Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01 2006 г, както следва:

В Общинска администрация отдел „Наемни отношения” – СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА БЛАЖЕВА – главен специалист – новоназначен , считано от 01.07.2006 г. – билети.

Във функция “Здравеопазване”- СПАСКА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – касиер- домакин в Детска ясла № 15, на мястото на ИВАЛИНА СВЕТОСЛАВОВА, считано от 01.06.2006 г. – билети.

В кметство Мартен – МОМКА ГЙОНОВА НИКОЛОВА – финансист на мястото на ИЛКА СВЕТОСЛАВОВА ИГНАТОВА – майчинство, считано от 03.07.2006 г – билети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/