Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1063

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1063
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, ОбС – Русе реши:

На основание чл.21 ал.1 т.9 ЗМСМА, чл.266 ал.2 от Търговския закон и чл. 10 ал.1 т.2 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/