Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1066

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1066
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.54, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва раздел ІІ, т.1 от Правилника за организация и управление на ОП “ППС” с две нови изречения:

– Възстановяване на благоустроени терени – зелени площи, улични платна, тротоари и други;
– Поставя и премахва временна организация на движението (ВОД).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/