Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1067 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със собствени средства да извърши:
– втори етап от изграждането на покрит базар за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, бул. „Цар Освободител” 113А, гр. Русе, на мястото на складовете от група 18 на Централен пазар, на стойност 273 000 лв.;
– изграждане на три магазина за пазарна търговия в гр. Мартен, на мястото на стари търговски маси, на стойност 68 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)