Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1067

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.21, ал.2, както и изискванията за кандидатстване и реализация на проекти по ОПРР, Общинският съвет реши:
1.Дава съгласие Дом за медико-социални грижи за деца – Русе да участва в пилотен проект на МЗ, декларира че предназначението на сградата на Дом за медико-социални грижи за деца – Русе – обект на интервенция по проекта няма да бъде променяно в срок от 5 години след приключване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)