Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 107 от 01.03.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 107
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 от Устава на Асоциация Общински Гори, Общинският съвет реши:

1. Избира Борислава Братоева – началник отдел „Общински имоти” за упълномощен представител на Община Русе в Общото събрание на Асоциация Общински Гори на 20.03.2012 г. в гр.София.
2. Избира инж. Тонка Иванова – старши експерт в отдел „Общински имоти” за заместник упълномощен представител на Община Русе в Общото събрание на Асоциация Общински Гори на 20.03.2012 г. в гр.София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)